CA Gen

CA Gen to początek sukcesów AKRA, do dzisiaj jesteśmy ekspertami w tym temacie.

Ca Gen - wcześniej znany pod nazwą IEF, Composer, COOL:Gen, Advantage:Gen lub AllFusion Gen - to narzędzie do tworzenia kompleksowych biznesowych aplikacji dla przedsiębiorstw. Od końca lat osiemdziesiątych, aż do dziś oprogramowanie to należy do najważniejszych narzędzi tworzenia aplikacji. AKRA używa CA Gen od 1999 roku i od tego czasu wielu naszych pracowników stało się prawdziwymi ekspertami w dziedzinie Gen. Oferujemy doradztwo, projekty „fixed price” oraz outsourcing.