Zarządzanie Projektami IT

Zapewniamy profesjonalne wsparcie przy realizacji i kierowaniu projektami, łączymy metody prowadzenia projektów z elementami coachingu.

Poprzez dobór odpowiedniej techniki zarządzania projektami, pomagamy przy strukturyzacji projektu, dbając o jego kwestie merytoryczne. Dostosowujemy się do wymagań klientów, zapewniając koordynatorów, wykonawców i coachów do poszczególnych projektów. Stawiamy na pracę zespołową, prace projektową, zarządzanie kryzysowe oraz rozwiązywanie konfliktów.

193

Zarządzanie Procesami

Rozpoczynamy oraz przyspieszamy procesy
195

Zespół

Nasz zespół jest zróżnicowany i każda osoba do niego należąca stanowi jego unikalną część. Pracownicy działają w otwartym i kreatywnym środowisku biznesowym oraz mają stałą możliwość rozwoju i samorealizacji.