Ubezpieczenia

Od wielu lat działamy w branży ubezpieczeniowej. Nasi klienci powierzają nam fachową koncepcję oraz realizacje projektów.

Branża ubezpieczeniowa ciągle ewoluuje, a wraz z nią zmieniają się jej produkty, stając się bardziej skomplikowanymi i wymagającymi odpowiedniego podejścia. Dzięki naszym pracownikom projekty IT są umiejętnie wdrażane, optymalizowane, przy jednoczesnym rozwoju nowych systemów i zgodnością z koncepcją biznesową.

208

Logistyka

Od lat pomagamy średnim firmom oraz dużym koncernom z branży logistycznej. Zmagamy się z wysokimi oczekiwaniami kosztowymi oraz z rosnącą złożonością tematu.
209

Energia

W roku 2001 zrealizowaliśmy swój pierwszy projekt z zakresu energetyki. Do dziś wspieramy wielu klientów z tej branży.